FONKSİYONEL TIP DİYETİSYENLİĞİ

İlk önce şuradan başlamalıyım , Fonksiyonel Tıp Alternatif tıp değildir. Bilimsel ve bütünsel yaklaşımlı, hurafelere değil bilimsel kanıtlara dayanan bir tıp disiplinidir.

Fonksiyonel tıp bilim temelli bir yaklaşımdır, hastalığın altında yatan nedenleri araştırır, hasta merkezli olarak çalışır ve bireyselleştirilmiş tedavi modelleri sunar.

Her kişinin genetik, biyokimyasal ve yaşam tarzı faktörlerini ayrıntılı bir şekilde araştırır ve bu bulguları kişiye özel tedavileri planlamak ve daha iyi sonuçları almak için kullanır.

Tüm bedenin sürekli sağlıklı olmasını hedefler.

Fonksiyonel Tıp,  yaşam tarzınız, beslenmeniz ve genetik faktörleriniz göz önüne alınarak size özel olarak uygulanan bir tedavi yaklaşımıdır. 

Fonksiyonel tıp, Modern Tıbbın fizyoloji, biyokimyasını standart tıpta uygulanan genetik testleri tedavide kullanır.

Vücudun metabolizmasını hormon dengesini hücre içi vitamin ve mineral düzeylerini göz önünde bulundurarak tedavi planlar. Neden oldu nasıl oldu sorularına cevap bulur.

Beslenme, egzersiz, uyku ve stres yönetimi gibi hastalığa götürücü veya mevcut hastalığın daha ağır seyretmesine neden olan durumları ele alır ve hastada yanlış giden olayı değil, niçin o duruma geldiğini araştırarak kök nedeni bulmayı hedefleyerek çözüme kavuşturur.

Fonksiyonel tıp  tedavi protokolü  ekip çalışmasıdır . Fonksiyonel bakış açısına sahip bir hekim ve diyetisyen ile çalışılması gerekir.

Fonksiyonel tıp hekimi ve diyetisyeni olmak için ise mutlaka fonksiyonel tıp eğitiminin tamamlanmış olması gerekir.

Hangi hastalıklar için Fonksiyonel Tıp yaklaşımı Tedavi edici olur ?

Fonksiyonel Tıp temel olarak kronik inflamatuar hastalıklar ile ilgilenir.

  • Otoimmün hastalıklar;  Sedef, Multipl Skleroz, Romatoid Artrit, Haşimoto Tiroiditi, Tip 1 Diyabet vb. Hastalıklar, polikistikover.
  • Bağırsak hastalıkları; İrritabl Bağırsak Sendromu , Ülseratif Kolit, Chron, sibo, gastrit, reflü, candida, kronik kabızlık 
  • Metabolizma hastalıkları; İnsülin Direnci, Tip 2 Diyabet , Kronik Yorgunluk Sendromu, Fibromiyalji, Kemik erimesi (Osteoporoz),
  • Depresyon
  • Otizm (2-4 yaş arası tespit edildi ise)
  • Alzheimer ( erken dönem)  ve Parkinson
  • Akne, Egzama, dermatit türleri.

Bu hastalıkların tedavisini  sadece fonksiyonel beslenme ile %70 oranın da iyileşmek bu kadar kolay.

Bütüncül bakış açısı ile tadavi kliniğimizin ana hedefidir.

Bu konuda destek almak için bize ulaşabilirsiniz.