KURUMSAL MENÜ PLANLAMASI

Menü planlama, toplu yemek hizmetlerinin verildiği; okul, otel, hastane ve kurumsal işletmeler için önemli bir hizmettir. Menü planlanılacak grubun, yaşı, eğitim düzeyi, sosyo-kültürel durumuna göre ve kurumun yapacağı servis türüne ve bütçesine göre bir menü planlaması yapılır. Bu sistemde öncelikli olarak menü uygulanacak grubun yeterli ve dengeli olarak enerji ve besin ihtiyacı karşılanmakta öte yandan kurumun müşteri tatmini, maliyet dengesini sağlanmaktadır.